Б-АРХ ЕООД е архитектурна книжарница, специализирана в предлагането на чертожни инструменти и консумативи, материали за архитекти, строителни инженери, проектанти, ученици и кандидат – студенти, художници; архитектурна, строителна и техническа литература, и офис консумативи.

Б-АРХ ЕООД предлага разнообразни и специфични продукти, преобладаваща част, от които са внос от Европейския съюз. Основни наши клиенти са студенти и преподаватели от УАСГ – София, ученици от СГСАГ – София, както и такива от различни строителни ВУЗ-ове и професионални гимназии от цялата страна, и проектантски организации.