АДРЕС:

АРХИТЕКТУРНА КНИЖАРНИЦА B-ARCH (УНИВЕРСИТЕТСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ПУНКТ КЪМ УАСГ)

гр. СОФИЯ, бул. „Христо Смирненски“ 1,
УАСГ – ЦЕНТРАЛНО ФОАЙЕ, КОРПУС Б – СЛЕД АСАНСЬОРИТЕ

Книжарницата е вътрешна, не е с гишета и се намира ИЗВЪН фоайето!

 

ФОРМА ЗА КОНТАКТИ