Уважаеми клиенти,
Моля прочетете внимателно Общите условия за пазаруване чрез магазина за електронна търговия на фирма Б-Арх ЕООД.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
В настоящият текст са посочени Общите условия, съгласно които Б-Арх ЕООД предоставя Услуги, посредством Интернет магазина Б-Арх. Тези условия обвързват всички потребители. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТ
Всяко физическо или юридическо лице, което извършва покупка чрез магазина за електронна търговия Б-Арх ЕООД, трябва да създаде свой клиентски профил с индивидуално потребителско име и парола. Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице има правото да извършва поръчки за закупуване на стоки, предлагани от магазин Б-Арх ЕООД, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред. Фирма Б-Арх ЕООД си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение. Ако бъде отказана поръчка, то ще бъде без разход за Клиента.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Магазин Б-Арх се задължава да достави поръчаната стока в договорения срок.
Магазин Б-Арх не носи отговорност за неверни данни, посочени от производителя /вносителя/ на стоката.
Магазин Б-Арх не поема задължението да извърши доставка на посочен неверен адрес или телефон.
Магазин Б-Арх не носи отговорност за забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на магазин Б-Арх.
Клиентът има право да иска връщането на стоката при:
• Установени липси в опаковката на стоките.
• Несъответствие с поръчаният модел, размер на стоките
• Дефекти, причинени при транспортиране на стоката /не се подписва придружаващата доставката документация/
• Несъответствие с поръчаната търговска марка на продуктите
• Разлика в цената на поръчаните стоки Рекламации се предявяват съгласно описаните условия в специалния раздел Доставки и Рекламации.
Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от покупката в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня, следващ доставката на стоката. Върнатите продукти трябва да бъдат със запазен търговски вид, в оригинална опаковка и със съпровождащата документация. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента. Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин Б-Арх. Може да се поиска допълнителна информация, за да се докаже несъответствие между поръчани и доставени стоки или видими дефекти по тях.
Клиентът се задължава да:
• Посочи актуален и верен адрес на доставка и телефон за контакт
• Заплати цената на поръчаните стоки, и другите съпътстващи разходи – доставка, такси за банкови преводи, допълнителна опаковка и др.
• Получи поръчаните стоки
• Опази в тайна потребителското си име и парола, за да се избегнат злоумишлени действия на трети лица
• Не прави фиктивни поръчки
• Не подава невярна информация за продуктите
• Не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси
• Спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в магазин Б-Арх.
СНИМКИ, ИЛЮСТРАЦИИ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТ
Публикуваните в този сайт и снимки и описание на продуктите са информативни. Конкретните характеристики на продуктите може да се намерят в сайтовете на производителите.
ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ
За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между магазин Б-Арх и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.