АРХИТЕКТУРНА КНИЖАРНИЦА

Декоративна дендрология за ПГ

13.90 лв.

Дендрологията е клон от ботаниката (фитологията), изучаващ дървесните растения. Наименованието и произлиза от гръцките думи „дендрон“ – дърво, и „логос“ – наука. Декоративната дендрология изучава дървесните растения като обект на паркоустройствената дейност.
Обект на учебния предмет „Декоративна дендрология“ са декоративните дървета и храсти. В първия раздел – „Екология на дървесните растения“, са разгледани взаимоотношенията между растенията и факторите на средата. Във втория раздел – „Морфология и декоративни особености на дървесните растения“, са разгледани декоративните качества на на органите на дървесните растения и техните особености при използването им за украсни цели. Поради особената важност на почвените условия за правилното отглеждане на декоративните видове, в отделен раздел – „Основи на почвознанието“, са разгледани въпросите на почвообразувателния процес, морфологията на почвите, техните свойства и разпространението им в България. Познанията за почвите са необходими за всички дейности в паркоустройството – проектиране, строеж и поддържане на паркови обекти, цветопроизводство и декоративни разсадници. В последния раздел „Дървесни и храстови видове“, е дадено подробно описание на декоративните дървета и храсти, най-често използвани в паркоустройствената практика у нас.

Учебникът е написан съгласно учебната програма на МОН от 2004 г. Предназначен е за учениците от ІХ и Х клас на професионалните гимназии със специалност „Парково строителство“ и професия „Паркостроител“.

Категории: , , Етикети: , ,
   

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.