АРХИТЕКТУРНА КНИЖАРНИЦА

Църковните приложни изкуства от XV-XIX век в България

35.00 лв.

Съдържание:

I. Църковните приложни изкуства през поствизантийския период XV – XVII век.

1. Художествени процеси и етапи на развитие след завладяването на Балканите.

2. Златарство. Школи. Центрове, майстори и произведения.

 • Чипровска златарска школа, Врачански златарски център
 • Софийска златарска школа
 • златарски център в района на Пловдив и Бачковския манастир

3. Миниатюрна дърворезба. Характер на приложение, произход и прототипове.

4. Везба. Литургични тъкани и одежди. Паметници.

 

II. Църковни приложни изкуства и видове църковни утвари XVIII – XIX век.

1. Художествени процеси и етапи на развитие през XVIII – XIX век.

 • първата половина на XVIII век
 • втората половина на XVIII век – първата половина на XIX век
 • втора половина на XIX век

2. Видове църковни утвари. Символика и декорация.

 • свещени съдове и принадлежности
 • литургични тъкани
 • свещени одежди и облачения

Въведение:

 • Настоящото изследване се занимава с особено специфичен дял от нашето художествено наследство – църковните приложни изкуства от ХV-ХIХ век. Отделни паметници са били обект на проучване и публикации от редица изследователи още от началото на миналия век. Специалните обобщаващи изследвания обаче са твърде малко. Ще посоча книгата на Никола Мавродинов „Изкуството на Българското възраждане“ (1957), в която са включени специални глави, посветени на приложните изкуства. Трудът на Атанас Божков „Die bulgarische Volkskunst“ (1972) за съжаление е публикуван само на немски език в Германия. Главното внимание на изследователите, и съвсем естествено, е насочено към златарството – като книгата на Димитър Друмев „Златарско изкуство“ (1976), на Мина Иванов – „Златарските произведения от ХVI-ХIХ век в Музея на Бачковския манастир“ (1967), и сравнително наскоро излязлата от печат монография на Иван Сотиров „Чипровска златарска школа“ (2001).
  Дълго време извън вниманието на изследователите оставаха църковната миниатюрна дърворезба и литургичната везба, както и проучването на паметниците като предмети и принадлежности, обслужващи култа, без които е невъзможно неговото функциониране.Книгата е богато илюстрирана с материали от личния ми архив и фотоархива на Института за изкуствознание.
  От автора
Автор: Елена Генова

Издателство: Арх&Арт
Издаденa: 2004 г.
Страници: 167
Корици: Меки

Формат: А4

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.