b-arch
https://www.b-arch.eu/porachka/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%83%d0%b7-%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d1%86%d1%8a%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82-xv-xix-%d0%b2%d0%b5%d0%ba/
Export date: Sat Jul 20 0:48:48 2024 / +0000 GMTЦърковните приложни изкуства от XV-XIX век в България

Price: 35.00 лв.

Product Categories: , , ,

Product Tags: , , , ,

Product Page: https://www.b-arch.eu/porachka/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%83%d0%b7-%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d1%86%d1%8a%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82-xv-xix-%d0%b2%d0%b5%d0%ba/

 

Product Summary

Съдържание:

I. Църковните приложни изкуства през поствизантийския период XV - XVII век.

1. Художествени процеси и етапи на развитие след завладяването на Балканите.

2. Златарство. Школи. Центрове, майстори и произведения.

 • Чипровска златарска школа, Врачански златарски център
 • Софийска златарска школа
 • златарски център в района на Пловдив и Бачковския манастир

3. Миниатюрна дърворезба. Характер на приложение, произход и прототипове.

4. Везба. Литургични тъкани и одежди. Паметници.

 

II. Църковни приложни изкуства и видове църковни утвари XVIII - XIX век.

1. Художествени процеси и етапи на развитие през XVIII - XIX век.

 • първата половина на XVIII век
 • втората половина на XVIII век - първата половина на XIX век
 • втора половина на XIX век

2. Видове църковни утвари. Символика и декорация.

 • свещени съдове и принадлежности
 • литургични тъкани
 • свещени одежди и облачения

Въведение:

 • Настоящото изследване се занимава с особено специфичен дял от нашето художествено наследство - църковните приложни изкуства от ХV-ХIХ век. Отделни паметници са били обект на проучване и публикации от редица изследователи още от началото на миналия век. Специалните обобщаващи изследвания обаче са твърде малко. Ще посоча книгата на Никола Мавродинов "Изкуството на Българското възраждане" (1957), в която са включени специални глави, посветени на приложните изкуства. Трудът на Атанас Божков "Die bulgarische Volkskunst" (1972) за съжаление е публикуван само на немски език в Германия. Главното внимание на изследователите, и съвсем естествено, е насочено към златарството - като книгата на Димитър Друмев "Златарско изкуство" (1976), на Мина Иванов - "Златарските произведения от ХVI-ХIХ век в Музея на Бачковския манастир" (1967), и сравнително наскоро излязлата от печат монография на Иван Сотиров "Чипровска златарска школа" (2001).
  Дълго време извън вниманието на изследователите оставаха църковната миниатюрна дърворезба и литургичната везба, както и проучването на паметниците като предмети и принадлежности, обслужващи култа, без които е невъзможно неговото функциониране.Книгата е богато илюстрирана с материали от личния ми архив и фотоархива на Института за изкуствознание.
  От автора

Product Description

Автор: Елена Генова

Издателство: Арх&Арт
Издаденa: 2004 г.
Страници: 167
Корици: Меки

Формат: А4

 

Product added date: 2018-06-16 12:39:28
Product modified date: 2021-01-26 10:56:28

Export date: Sat Jul 20 0:48:48 2024 / +0000 GMT
Product data have been exported from b-arch [ https://www.b-arch.eu ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.