АРХИТЕКТУРНА КНИЖАРНИЦА

Заповедна книга на строежа

3.00 лв.

Издателство: Блестящ факел
Корици: меки
Формат: А5

Срок за изпълнение на поръчката: 5 работни дни

Категории: , Етикети: , , ,
   

Заповедната книга е Образец 4 (Приложение № 4 към чл. 7, ал. 3, т. 4 на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Заповедната книга се съставя, попълва се и прошнурована (предлаганата от нас е прошнурована) и с номерирани страници се заверява на първата и последната страница от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител за строежите от пета категория в тридневен срок от съставянето на раздел II от протокол образец 2 (2а), а когато такъв не се изисква – преди започването на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал).

Заповедната книга на строежа съдържа:

а) данни за местоположението и наименованието на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж;

б) данни за възложителя, за строителния надзор, за строителя, за техническия ръководител, за проектантите по всички части на проекта и за физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“;

в) всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на проектанта.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.