АРХИТЕКТУРНА КНИЖАРНИЦА

Книга за ежедневен инструктаж

1.20 лв.

Издателство: СЕК
Формат: 20,5 х 14,5 см

Категории: , Етикети: , , , , , ,
   

Книга за ежедневен инструктаж по безопасност и здраве при работа.

Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително:

– в подземни, минни и геолого-проучвателни обекти;
– в кариери;
– в добива на нефт и газ;
– в превозите в железопътния транспорт;
– в производството и употребата на взривни материали;
– в международните автомобилни превози;
– в автомобилните превози на опасни товари по шосе;
– при работа с опасни химически вещества и препарати;
– при производство и леене на метали;
– при строителни и монтажни работи.
Ежедневният инструктаж се провежда от прекия ръководител на работата или друго лице, определено със заповед на работодателя.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.