АРХИТЕКТУРНА КНИЖАРНИЦА

Кофражи и скелета

24.00 лв.

След 1989 г. се забелязват следните тенденции в строителството:
Поради икономическото състояние на страната и липса на сериозни инвестиции – връщане към монолитно строителство, изпълнявано с най-примитивни кофражи (предимно дървени сглобяемо-разглобяеми);
силно ограничаване на сглобяемите сгради;
чувствително намаляване на строителството с едроразмерни кофражи (ЕК);
в последните години постепенно проникване на леките кофражи на световно известни фирми като „Peri“, „Doka“, „Noe“ и др.;
засилване на връзките на Университета по архитектура, строителство и геодезия с тези фирми;
създаване на български фирми за производство на кофражна техника;
увеличаване броя на авариите в строителството, вследствие лошо проектирани и изпълнени кофражи и скелета;
необходимост от сериозно обучение на бъдещите строителни инженери и повишаване квалификацията на проектанти и строители.
Всичко това кара автора да вземе решение за написването на книгата „Кофражи и скелета“ през 2006 година.

Съдържание:
Увод
Първа глава: Роля и значение на кофражните конструкции в строителството
Втора глава: Кофражни конструкции – класификация, материали, натоварване
1. Класификация на кофражните конструкции
2. Материали за кофражи и скелета
3. Натоварване на кофражи и скелета
3.1. Нормативни документи за кофражи и скелета в България
3.2. Нормативни документи за кофражи и скелета в европейската практика
3.3. Натоварване на кофражи и скелета
3.3.1. Вертикални товари
3.3.2. Хоризонтални товари
4. Натиск на бетонната смес върху вертикални кофражи DIN 18218
Трета глава: Възможности за рационално използване на сглобяемо-разглобяемите кофражи
1. Общи сведения
2. Ранното декофриране и значението му в съвременното строителство
3. Изисквания към проектирането на сглобяемо-разглобяемите кофражи при търсене на възможности за ранно декофриране
3.1. Сглобяемо-разглобяеми кофражи за изпълнение на вертикални носещи елементи (колони и шайби)
3.2. Сглобяемо-разглобяеми кофражи за изпълнение на хоризонтални носещи стоманобетонни елементи (греди и плочи)
4. Изпълнение на конструкцията (сградата) по височина
4.1. I-ви вариант: колоните (шайбите) се изпълняват едновременно с подовата плоча
4.2. II-вариант: колоните (шайбите) се изпълняват на тактове
Четвърта глава: Едроразмерни кофражи
1. Общи сведения
2. Класификация на едроразмерните кофражи
3. Едроразмерни кофражи за разделно изпълнение
4. Едроразмерни обемни (тунелни) кофражи
5. Изчисляване на стоманобетонии конструкции, изпълнявани с ЕК при ранно декофриране
Пета глава: Катерещи кофражи
1. Общи сведения
2. Катерещи се кофражи, зависещи от кран
3. Самоповдигащи се катерещи кофражи
Шеста глава: Леки (фирмени) кофражи
1. Общи сведения
2. Леки кофражи за изпълнение на вертикални бетонни и стоманобетонни конструкции
3. Леки кофражи за изпълнение на хоризонтални стоманобетонни конструкции
4. Възможности за рационално използване на леките (фирмени) кофражи
4.1. Ранно декофриране при леки кофражи
4.2. Технологичен анализ и натоварвания в процеса на изграждане с леки кофражи с падащи глави
4.3. Технологичен анализ и натоварвания в процеса на изграждане с леки кофражи без падащи глави
Седма глава: Оставащи кофражи
1. Определение и класификация
2. Предплочи
3. Предстени
4. Оставащи кофражи с предгреди (греди) и хурди за хоризонтални (наклонени) носещи конструкции
5. Други видове оставащи кофражи
Осма глава: Скелета
1. Общи сведения
2. Класификация на скелетата
3. Работни и предпазни скелета
4. Кофражни и монтажни носещи скелета
Девета глава: Проектиране на кофражи и скелета
Литература
Норми, стандарти

Категории: , Етикети: , , ,
   

Кофражи и скелета
Издателство: СЕК
Автор: проф. д-р инж. Николай Киров
Година на издаване: 2006
Страници: 308
Формат: 15 х 21 cm
Корици: меки

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.