АРХИТЕКТУРНА КНИЖАРНИЦА

Наредби № 1, № 2 и № 3 към ЗУТ

6.00 лв.

Издателство: СЕК

Категории: , Етикети: , , ,
   

Сборник с наредби, актуализиран 2015 година. Включва:

Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи – С тази наредба се определя номенклатурата на видовете строежи за отделните категории в зависимост от тяхната характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията им, посочени в чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите – С тази наредба се определят условията и редът за разрешаване ползването на строежите от първа, втора и трета категория по чл. 137, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на територията на Република България, независимо от източника на финансиране; Определят се също и минималните гаранционни срокове на строежите от първа до пета категория за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – С тази наредба се определят условията и редът за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях.

Указания и писма на МРРБ

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.