АРХИТЕКТУРНА КНИЖАРНИЦА

Разпродажба!

Строителен наръчник в таблици

9.00 лв.

Книгата е предвидена като инженерен помощник за всички, които се занимават със строителни дейности или обслужват, или контролират строителните дейности.
Наръчникът се различава значително от издаваните в България строителни наръчници с много неща, заимствани от европейската практика и с авторските разработки в помощ на практиката, като помагалата за съставяне на графици чрез таблиците за оптимални нормовремена, разходните коефициенти за съставяне на предварителни количествени сметки, процентните съотношения на видовете строителни и инсталационни работи.

Съдържание:
Единици за измерване
Математика и механика
Важни числени величини
Степени, корени, логаритми и уравнения
Степени
Корени
Логаритми
Уравнения
Тригонометрия
Основни функции
Теореми и формули
Геометрия
Геометрични построения
Лица на геометрични фигури
Обеми и повърхнини на геометрични тела
Център на тежестта на някои линии и плоски фигури
Сили, събиране на сили и равновесие на сили
Инерционни и съпротивителни моменти на равнинни фигури
Опорни реакции, максимални огъващи моменти и провисване на свободно лежащи и запънати греди

Чертежи и означения
Техническа документация на продуктите (ICS: 01_110)
Технически чертежи. Общи положения (ICS: 01_100_01)
Чертежи в строителството (BDS_ICS: 01_100_30)
Чертожни листове (формати)
Разполагане на чертежа и обясненията в чертожния формат
Сгъване на чертежи
Мерки, коти и надписи. Видове линии
Мащаби на строителните чертежи
Размери на строителните чертежи
Схематични означения на сгради и съоръжения в ситуационните чертежи
Означения за координиране елементите на сградите и съоръженията
Oзначения за строителни материали
Елементи на сградите
Отвори
Прозорци
Врати и порти
Рампи и стълби
Прегради
Кабини и вградени шкафове
Отвори, комини, канали в стените
Санитарно-техническо и битово обзавеждане на сградите
Тръбопроводи
Арматура
Печки битови, котли варивни (за варене), хладилници битови
Печки отоплителни
Централно отопление
Обзавеждане на вътрешни водоснабдителни и канализационни системи
Вентилация
Елементи на стоманобетонни конструкции
Елементи на метални конструкции
Елементи на дървените конструкции
Човекът като изходна мярка
Буквени означения
Индекси
Списък на означенията в азбучен порядък
Територии, площи, обеми и височини
Категоризация на населените места
Характер на застрояването
Устройство на озеленени територии
Устройство на жилищни територии
Необходими площи (терени) за застрояване
Разстояния за разполагане на сградите
Изисквания за отделно жилище в сградата
Стандарт за площи и обеми на сгради
Правила за изчисляване на обемите и площите
Необходими площи и височини
Технически спецификации и стандарти
Видове стандартизационни документи
Международни стандарти
Чуждестранни национални стандарти
Основни групи стандарти
Използвани стандарти в строителната практика
Инвестиционни проекти
Примерно описание на необходимите проектни части за строеж на сграда
Натоварвания и въздействия върху конструкции
Основни положения за проектиране на конструкциите
Kласификация на въздействията
Определяне на въздействията
Натоварвания от теглата на конструкциите
Примерни нормативни стойности на тегла и ъгли на естествения откос на строителни материали и складирани продукти
Експлоатационни натоварвания в сгради
Вертикални експлоатационни натоварвания в участъци с различно предназначение
Експлоатационно натоварване от вертолети
Натоварвания от сняг
Натоварвания от вятър
Натоварвания по време на изпълнението на строежите
Топлосъхранение и енергийна ефективност
Основни означения и единици за измерване
Справочни данни
Пожарна безопасност на строежите
Защита на стоманобетона от корозия
Схеми на антикорозионна защита на строителните конструкции
Защита от шум
Реализация на строежите
Инвестиции за строителство
Законно започване на строежите
Участници в процеса
Договаряне на дейностите
Основни правила на договарянето
Съдържание на един примерен договор
Оперативно ръководство на строежите
Строителни работници
Подготовка на строителната площадка
Информационен лист за наблюдение на процеса “Подготовка на строителната площадка”
Информационен лист за изпълнение на мероприятията по ЗБУТ
Информационен лист за наблюдение на процеса “Откриване на строителна площадка”
Отчетност на строителната площадка
Съдържание на нормативно задължителната отчетност
Завършване на строежа
Информационен лист (контролен въпросник) за готовността на строежа за експлоатация
Еталонни строежи за ценообразуване
Таблици за средното процентно съотношение на видовете СМР при изпълнение на различни типове сгради по еталоните на СЕК
Характеристики на еталоните на СЕК
Размери на хонорарите за инвестиционен проект
Типова количествена сметка за различни видове сгради по еталоните на СЕК
Разходни норми
Разходни норми – Стройексперт СЕК
Уедрени сметни норми (УСН)
Трудови норми за строителството (ТНС)
Примерни разходни норми за най-често изпълнявани СМР
Строителни графици
Функциите на графика в строителната дейност
Подготовка за съставяне на графика при проектанта
Оптимални нормовремена при изпълнение на различни видове СМР
Генерален план на промишлена площадка
Продукти за строителството (строителни материали)
Бетоните в строителството
Проектиране на бетона и стоманобетона
Армировка и армировъчни стомани
Проектиране на армировката
Стомани и стоманени конструкции
Материали за стоманените конструкции
Материали за съединенията на стоманените конструкции
Справочни данни за различни стоманени изделия
Речник на термините, употребявани в нормативната уредба за строителство и в строителната практика

Категории: , Етикети: , , ,
   

Строителен наръчник в таблици
Издателство: СЕК
Автор: инж. Йордан Божков
Страници: 576
Формат: 14,5 х 21 cm
Корици: меки

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.