АРХИТЕКТУРНА КНИЖАРНИЦА

Строителен обзор – брой 1-2/2023 г.

16.80 лв.

В брой 1 – 2/2023 г. на сп. Строителен обзор:

Актуална тема – Строителството в числа и графики

Статистически помощник

 • Изменение на цените на СМР за 2021, 2022 и 2023 г.
 • Общи индекси на потребителските цени за 2021, 2022 и 2023 г.
 • Средна месечна работна заплата
 • Въведени в експлоатация новопостроени жилища през 2022, 2021, 2020 и 2019 г.
 • Издадени разрешителни за строеж на жилища през 2022, 2021, 2020 и 2019 г.
 • Започнато строителство на нови жилища през 2022, 2021, 2020 и 2019 г.

Цени и ценообразуване

 • Двуетажна еднофамилна къща – примерни информационни данни за необходимите средства за строителство
 • Строителни цени СРЕДНИ за СМР на двуетажна еднофамилна къща
 • Сравнителни примерни цени за СМР на двуетажна еднофамилна къща
 • Изменение на цените за изграждане на двуетажна еднофамилна къща – графики
 • Сравнителни примерни цени за м2 бруто площ 2017 г. – 2022 г.
 • Процентно разпределение на разходите 2017 г. – 2022 г.
 • Изменение на цените, индекси 2017 г. – 2022 г.
 • Количествено-стойностна сметка – двуетажна еднофамилна къща

Нормативна уредба 2023 за строителство, проектиране и ремонти

Справочен списък за най-често използваните стандарти в строителната практика

Издателство: СЕК

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.