АРХИТЕКТУРНА КНИЖАРНИЦА

Техническият ръководител

28.20 лв.

Изчерпан тираж !

 

Книгата от 2009 година, може да се определи като ръководство – наръчник. Пълната и систематизирана информация е особено полезна за всеки начинаещ технически ръководител. Същевременно книгата съдържа всичко, което трябва да знае и да върши всеки технически ръководител на всеки строеж.
Съдържание:
Първа глава: Място и функции на техническия ръководител
1.1 Нормативни основания за строителна дейност
1.2 Участници в строително-инвестиционния процес
1.3 Техническият ръководител като участник в процеса
1.4 Кой може да бъде технически ръководител
1.5 Основни отговорности и задължения на техническия ръководител
1.6 Специализация на техническото ръководство
1.7 Препоръки за практиката на техническия ръководител
1.7.1 Общостроително ръководство
1.7.2 Ръководство на специализирани видове работи
1.7.3 Ръководство на линейни обекти
1.7.4 Големите строителни фирми
1.7.5 Малките строителни фирми
1.8 Длъжностни характеристики
Втора глава: Знания и умения на техническия ръководител
2.1 Знания за нормативната уредба
2.2 Знания за съществените изисквания
2.2.1 Съществени изисквания към строежите
2.2.2 Съществени изисквания към строителните продукти
2.2.3 Декларация за съответствие
2.2.4 Задължения на участниците в строително-инвестиционния процес по отношение изискванията за съответствие
2.2.5 Маркировката за съответствие и надзора на пазара на строителните продукти
2.3 Знания на техническите спецификации към проектите
2.4 Знания за видовете строежи
2.5 Знания за видове работи
2.6 Знания за инвестиционните проекти
2.6.1 Обем и съдържание на проекта. Фази на проектирането
2.6.2 Идеен проект
2.6.3 Технически проект
2.6.4 Работен проект
2.6.5 Строително-технологични решения и физическа защита
2.6.6 Приемане и оценяване на проектите
2.6.7 Задължителност на фазите
2.6.8 Работен проект за техническия ръководител
2.7 Знания за технологии и технологични карти
2.8 Знания за строителни сметки
2.8.1 Строителната калкулация
2.8.2 Количествена сметка
2.8.3 Стойностни сметки
2.9 Знания за строителната програма
2.10 Уменията на техническия ръководител
2.10.1 Техническият ръководител – лице на фирмата
2.10.2 Универсални правила за техническо ръководство
2.10.3 Кой става технически технически ръководител
2.10.4 Взаимоотношенията на техническия ръководител
2.10.5 Как да се оправяме с шефовете
2.10.6 Тридесет и един начина да се провалите
2.11 Книгите на техническия ръководител
Трета глава: Техническият ръководител
3.1 Съдържание на проекта за организация
3.2 Строителни ситуационни планове
3.3 Организационни планове
3.3.1 Общо за организационните решения (планове)
3.3.2 Решения за подходи към площадката (трасето)
3.3.3 Етапи на изпълнение (ред на изпълнение)
3.4 Изчисления на необходимите ресурси
3.4.1 Количествена сметка
3.4.2 Изчисления за трудовия ресурс
3.4.3 Изчисления за механизация и инвентар
3.4.4 Изчисления на необходимите материали
3.4.5 Корекции на организационните и на технологичните решения
3.5 Календарни графици
3.5.1 Функциите на графика в строителната дейност
3.5.2 Подготовка за съставяне на графика при проектанта
3.5.3 Графици за изпълнени на СМР
3.6 Разработки за временното строителство
Четвърта глава: Започване на строителството
4.1 Отговорности на техническия ръководител за започването
4.2 Откриване на строителната площадка
4.2.1 Граници на строителната площадка
4.2.2 Откриване на строителна площадка
4.2.3 Започване на започнат строеж
Пета глава: Оперативно ръководство и оперативна отчетност
5.1 Готовност за оперативно ръководство
5.2 Ежедневен оглед на площадките
5.3 Производствените инструктажи
5.4 Инструктажи по безопасност
5.5 Наблюдение за технология, качество и дисциплина
5.6 Оперативното документиране на строителството
5.7 Проверки за доставени материали и изделия
5.8 Строителни работници
5.8.1 Квалификация на строителните работници
5.8.2 Длъжностни характеристики на строителните работници
5.8.3 Заплащане на строителните работници
Шеста глава: Документиране на извършеното строителство
6.1 Видове обектова документация
6.2 Нормативно задължителна документация
6.2.1 Общи принципи за задължителната документация
6.2.2 Съдържание на нормативната документация
6.2.3 Съставяне на протоколи и актове
6.2.4 Актове и протоколи по ПИПСМР
6.2.5 Затруднения на техническия ръководител при съставяне на актове и протоколи
6.2.6 Екзекутивна документация
6.3 Договорно определена документация
6.4 Стопанска вътрешнофирмена документация
Седма глава: Предаване на строежите. Въвеждане в експлоатация
7.1 Технология на процедурите
7.2 Задължения и отговорности на техническия ръководител по завършването на строежа
7.3 Разрешение за ползване
7.4 Удостоверение за въвеждане в експлоатация
7.5 Гаранционни срокове
7.6 Съставяне на технически паспорт на строежа
Осма глава: Обектовата сметка
8.1 Определения и характеристики за обектови сметки
8.2 Калкулативно табло
8.3 Вътрешнофирмен отчет за материалите
8.4 Вътрешнофирмен отчет за труда
8.5 Актуването
Девета глава: Отговорности по безопасност и здраве
9.1 Нормативни актове за техническия ръководител
9.2 Общи задължения по ЗБУТ на строителния работодател
9.3 Конкретни отговорности на техническия ръководител по ЗБУТ
9.4 Инструктажите на техническия ръководител
9.5 Инструкции по безопасност и здраве
9.6 Информационната табела
9.7 Координатор по безопасност и здраве
9.8 План за безопасност и здраве
Приложение № 1: Нормативна уредба за техническия ръководител
Приложение № 2: Разходни норми
Приложение № 3: Измерване на СМР
Приложение № 4: Наредба № 10 за придобиване на квалификация по професия „Строителен техник“

Изчерпан

Категории: , Етикети: , , ,
   

Техническият ръководител
Издателство: СЕК
Автор: Йордан Божков
Страници: 360
Формат: 16,5 х 23,5 cm
Корици: меки

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.