БДС

БДС

Показване на 2 резултата

  • Изпълнение на стоманени строителни конструкции съгласно Еврокод . Ръководство за специфични въпроси по проектиране, съгласно Еврокод 3 и указания за приложение на БДС EN 1090-2

    24.00 лв.
  • Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи. Теоретични основи и проектиране съгласно БДС EN 193-1-3 и БДС EN 1993-1-5

    10.00 лв.