безопасност

безопасност

Показване на 9 резултата

 • Безопасност на труда в строителството

  15.00 лв.
 • Книга за ежедневен инструктаж

  1.90 лв.
 • Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж

  2.40 лв.
 • Книга за начален инструктаж

  2.40 лв.
 • Наредба № Iз – 2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

  6.00 лв.
 • Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – 2019г.

  8.40 лв.
 • Наредба № Із-1971 от 2009 година за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

  21.00 лв.
 • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

  10.80 лв.
 • Примерни планове за безопасност и здраве + CD

  15.00 лв.