Блестящ факел

Блестящ факел

Показване на 1–16 от 19 резултата

 • Дневник за входящия контрол на приетите храни и опаковъчните материали

  2.50 лв.
 • Дневник за личната хигиена на персонала

  2.50 лв.
 • Дневник за отчитане на температурата на хладилните системи

  2.50 лв.
 • Дневник за поддържане хигиенното състояние на обекта

  2.50 лв.
 • Дневник на бетоновите работи

  2.00 лв.
 • Дневник на заваръчните работи

  2.00 лв.
 • Дневник на монтажните работи

  2.00 лв.
 • Заповедна книга на строежа

  3.00 лв.
 • Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

  10.00 лв.
 • Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради

  8.20 лв.
 • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

  4.20 лв.
 • Наредба № Iз – 2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

  6.00 лв.
 • Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – 2019г.

  8.40 лв.
 • Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

  6.00 лв.
 • Наредби № 1, 2 и 3 към ЗУТ – 2016 г.

  7.00 лв.
 • УСН-2 Високо строителство: заводско, културно-битово, жилищно, селскостопанско

  10.60 лв.