ЗУТ

ЗУТ

Показване на 5 резултата

 • Закон за устройство на територията – ЗУТ’ 2023 г. – СБОРНИК от 4 закона

  9.50 лв.
 • Закон за устройство на територията – ЗУТ, 2024г.

  9.00 лв.
 • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони’ 2022г.

  5.00 лв.
 • Наредби № 1, 2 и 3 към ЗУТ – 2016 г.

  7.00 лв.
 • Наредби № 1, № 2 и № 3 към ЗУТ

  6.00 лв.