КИИП

КИИП

Показване на 3 резултата

  • Етажни сгради със стоманена носеща конструкция

    33.00 лв.
  • РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕТАЖНА СГРАДА СЪС СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ СЪГЛАСНО ЕВРОКОДОВЕ 1, 3 и 8 – ПРИМЕРЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

    27.50 лв.
  • Ръководство по Геотехника ЕВРОКОД 7

    24.00 лв.