Наредба

Наредба

Показване на 9 резултата

 • Защита от шум – сборник

  8.40 лв.
 • Наредба № 15 за проектиране, изграждане и експлоатация – ОВ

  15.00 лв.
 • Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти

  4.80 лв.
 • Наредба № 4 за проектиране в съответствие с изискванията за достъпна среда

  9.00 лв.
 • Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради

  9.00 лв.
 • Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради

  8.20 лв.
 • Наредба № Iз – 2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

  6.00 лв.
 • Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – 2019г.

  8.40 лв.
 • Норми за проектиране – основни положения, натоварвания и въздействия

  8.40 лв.