норми

норми

Показване на 9 резултата

 • Наредба № Iз – 2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

  6.00 лв.
 • Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – 2019г.

  8.40 лв.
 • Наредба № Із-1971 от 2009 година за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

  21.00 лв.
 • Норми за проектиране – основни положения, натоварвания и въздействия

  8.40 лв.
 • Норми за проектиране – плоско и пилотно фундиране

  13.80 лв.
 • Норми за проектиране на зидани конструкции

  7.00 лв.
 • Норми за проектиране на промишлени предприятия

  10.80 лв.
 • Норми за проектиране на стоманени конструкции. Норми за проектиране на стоманени конструкции от тънкостенни стоманени профили

  9.60 лв.
 • Норми за проектиране на търговски магазини

  8.40 лв.