правила

правила

Показване на 8 резултата

 • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

  4.20 лв.
 • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

  4.20 лв.
 • Наредба № Iз – 2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

  6.00 лв.
 • Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – 2019г.

  14.00 лв.
 • Наредба № Із-1971 от 2009 година за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

  18.00 лв.
 • ПИПСМР – част Сгради

  10.80 лв.
 • ПИПСМР – част Съоръжения

  6.00 лв.
 • Строителство и ремонти – правила и процедури, наръчник

  28.20 лв.