устройствени зони

устройствени зони

Показване на 2 резултата

  • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

    4.20 лв.
  • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони’ 2022г.

    5.00 лв.