устройство

устройство

Показване на 6 резултата

 • Закон за устройство на територията – ЗУТ’ 2023 г. – СБОРНИК от 4 закона

  9.50 лв.
 • Закон за устройство на територията – ЗУТ, 2024г.

  9.00 лв.
 • Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

  21.00 лв.
 • Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

  10.00 лв.
 • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

  4.20 лв.
 • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони’ 2022г.

  5.00 лв.