устройство

устройство

Показване на 5 резултата

 • Закон за устройство на територията – ЗУТ’ 2021 г.

  10.80 лв.
 • Закон за устройство на територията – ЗУТ, 2021г.

  8.40 лв.
 • Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

  18.00 лв.
 • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

  4.20 лв.
 • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

  4.20 лв.