Водоснабдяване & канализация, хидромелиорации & помпени станции

Водоснабдяване & канализация, хидромелиорации & помпени станции

Показване на 1–16 от 26 резултата

 • Автоматизация на ВиК системи

  12.00 лв.
 • Водопроводни мрежи. Проектиране и оразмеряване

  12.00 лв.
 • Водоснабдителни мрежи и съоръжения

  12.00 лв.
 • Водоснабдителни системи – сборник наредби

  13.20 лв.
 • Водоснабдяване и канализация на сгради. Част I

  12.00 лв.
 • Водоснабдяване на сгради с топла вода

  28.00 лв.
 • Експлоатация на хидромелиоративни системи и опазване на околната среда

  8.00 лв.
 • Канализация на сгради

  24.00 лв.
 • Мелиоративни помпени станции

  14.50 лв.
 • Намаляване на загубите на вода от водоснабдителните системи

  25.00 лв.
 • Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации

  8.40 лв.
 • Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

  10.80 лв.
 • Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

  6.00 лв.
 • Обработване на утайките в градски ПСОВ

  22.00 лв.
 • Основи на автоматизацията на хидромелиоративните системи

  7.00 лв.
 • Основи на хидравликата – водоснабдяване и канализация

  11.80 лв.