АРХИТЕКТУРНА И СТРОИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

АРХИТЕКТУРНА И СТРОИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Показване на 289–304 от 305 резултата

 • УСН-2 Високо строителство: заводско, културно-битово, жилищно, селскостопанско

  10.60 лв.
 • УСН-34 Електрически инсталации в сгради

  6.00 лв.
 • УСН-6 Монтаж на силнотокови кабели; УСН-7 Общостроителни работи по кабелни линии

  3.90 лв.
 • УСН-8 Монтаж на отоплителни, вентилационни, климатични инсталации, кухненски, хладилни, перални уредби

  7.00 лв.
 • Устойчива архитектура и среда за труд

  27.00 лв.
 • Устойчивост и динамика на строителните конструкции. Ръководство за решаване на задачи

  15.00 лв.
 • Устойчивост на конструктивни елементи с променливо напречно сечение

  12.00 лв.
 • Устойчивост на тръби с протичащ флуид

  9.60 лв.
 • Устройство на къмпинги в България. Основни аспекти на планирането и проектирането

  25.00 лв.
 • Феликс Каниц – Студии и статии

  25.00 лв.
 • Флексибилни и енергоикономични санитарно-хигиенни звена към промишлените предприятия

  24.00 лв.
 • Хидрология и хидравлика – за професионалните гимназии

  6.00 лв.
 • Хидромелиорации и помпени станции

  14.00 лв.
 • Художествени аспекти на композицията в ландшафтната архитектура

  25.00 лв.
 • Ценообразуване за строителство и ремонти – методики и спецификации

  34.80 лв.
 • Църковните приложни изкуства от XV-XIX век в България

  35.00 лв.