Закони, наредби & норми - издателство Блестящ факел

Закони, наредби & норми - издателство Блестящ факел

Показване на 7 резултата

 • Закон за устройство на територията – ЗУТ’ 2021 г.

  10.80 лв.
 • Заповедна книга на строежа

  2.20 лв.
 • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

  4.20 лв.
 • Наредба № Iз – 2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

  6.00 лв.
 • Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – 2019г.

  14.00 лв.
 • Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

  7.00 лв.
 • Наредби № 1, 2 и 3 към ЗУТ – 2016 г.

  7.00 лв.